• Arkisin ma-pe klo 9-15
  • 050 543 0995
  • toimisto[ät]joenisannointikeidas.fi
Tilaa syöte syöte Isännöintiliitto
Hyvä isännöinti kannattaa
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 40 min sitten

Yhtenevät vastuunjakotulkinnat kaikkien etu

Ma, 03/11/2019 - 12:01

Kunnossapitovastuusta on herännyt keskustelua, kun Kiinteistöliitto uutisoi muuttaneensa tulkintojaan muun muassa pesualtaiden hajulukkojen puhdistamisesta ja ilmanvaihdon suodattimien vaihdosta. Linja vastaa nyt Isännöintiliitton ja muiden kiinteistöjuristien aiempaa tulkintaa. Taloyhtiö vastaa mainittujen perusjärjestelmien osien kunnossa pysymisestä, ja osakkaille asetetun huoneiston hoitovastuun pitää olla kohtuullinen.

– Halusimme yhdenmukaistaa tulkintoja. Ei ole kenenkään etu, että kiinteistöalan juristit ovat erimielisiä ja ratkaisuja haetaan tuomioistuimista, sanoo Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli.

 

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén pitää päivitystä hyvänä asiana.

– Tulkintojen pitää seurata myös aikaa. Kaikki osakkaat eivät enää osaa tai viitsi avata hajulukkoja, Sallmén sanoo.

Ilmiö on huomattu myös kiinteistöalaan erikoistuneessa Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen ja Kanerva Oy:ssä.

– Väärin koottu hajulukko voi olla iso riski taloyhtiölle, sanoo asianajaja Marina Furuhjelm.

Varsinkin kerrostaloissa vuotovahinko maksaa helposti kymppitonneja. Suurin osa osakkaiden aiheuttamista vahinkotapauksista joudutaan sopimaan, koska oikeuden käyminen on kallista. Vahingonkorvaustuomionkaan jälkeen osakkaalta ei välttämättä saada rahoja koskaan perittyä.

Juristit korostavat, että asunto-osakeyhtiölain kantavana ajatuksena on suunnitelmallinen kiinteistönpito. Huoltotoimet teetetään ammattilaisilla, ja kustannukset katetaan hoitovastikkeella. Jenni Hupli ennustaa, että oikea-aikaisen huollon rooli asumisterveyden ylläpitäjänä voi jopa kasvaa tulevaisuudessa.

– Yhtiön kannattaa laajemmin kontrolloida hoitotoimia, jotka vaikuttavat sen vastuualueisiin, Hupli sanoo.

Mitä nyt pitää tehdä?

Hyvä isännöitsijä tuntee lain eri tulkinnat ja kertoo niistä hallitukselle. Jaana Sallmén muistuttaa aina tarkistamaan asiakastaloyhtiön yhtiöjärjestyksen.

– Sen sanamuoto voi vaikuttaa vastuun jakautumiseen. Jos yhtiöjärjestys ei sano mitään, pitää noudattaa lakia ja kiinteistöalan asiantuntijoiden viimeisintä tulkintakonsensusta, hän sanoo.

Isännöintiliiton jäsenyritykset löytävät vastuunjakotulkinnat esimerkiksi Mappi-jäsenpalvelusta, ja isännöintiyritys voi tilata niistä viestintämateriaalia asiakkaidensa käyttöön.

Jos yhtiöjärjestys ei toisin määrää, hajulukon puhdistus voidaan siis nyt ottaa yhtiön huolto-ohjelmaan. Jos hajulukot ja suodattimet haluttaisiin edelleen jättää osakkaan vastuulle, siitä kannattaa ottaa maininta yhtiöjärjestykseen.

Hallitus päättää, miten taloyhtiö käytännössä järjestää huoltotyöt. Kustannuksiin on hyvä varautua talousarviossa. Suhteessa tekemättömien töiden aiheuttamaan vahinkoriskiin ne ovat pieniä, joten taloyhtiön puolesta niitä ei pitäisi pelätä.

– Isännöitsijän ja hallituksen pitää miettiä vain, mikä on oikeasti taloyhtiön edun mukaista, Marina Furuhjelm sanoo.

Jos työt halutaan tehdä talkoilla, hyvää hallintoa on muistuttaa osakkaita säännöllisesti heidän velvollisuuksistaan. Taloyhtiön edun mukaista on myös säännöllisesti kartoittaa huoneistot, jotta töiden toteutumista voidaan valvoa. Ketään ei voi pakottaa talkoisiin, joten taloyhtiö tilaa työt hoitamatta jääneisiin asuntoihin ammattilaisilta ja kustannukset katetaan hoitovastikkeilla. Hyvitystä ei osakas voi omatoimisuudellaan saada.

– Isännöitsijän kannalta olisi ihanteellista, että taloyhtiön hallitus ymmärtäisi suunnitelmallisen kiinteistönpidon ja ennakoivan huollon merkityksen. Se vähentäisi isännöitsijältäkin aikaa vievää vahinkojen selvittelyä, Sallmén sanoo.

Vastuunjaon tulkintajärjestys

Jos yhtiöjärjestys ei muuta määrää, kunnossapitovastuun määrää asunto-osakeyhtiölaki, jota täydentävät hallituksen esityksen perustelut.

Viime kädessä tulkinnan ratkaisee tuomioistuin, joka voi antaa vaikutusta alalla vakiintuneille tulkintalinjoille. Näitä löytyy Isännöintiliitolta, Kiinteistöliitolta ja alan juristien lakikommentaareista.

Kunnossapitovastuusta Mapissa

Jäsenohje: Kunnossapitovastuu taloyhtiössä

Jäsenohje: Kunnossapitovastuun selvittäminen

Jäsenohje: Perustason palautus

Artikkeli Yhtenevät vastuunjakotulkinnat kaikkien etu julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Kategoriat: Isännöintiliitto

Vastaa kyselyyn isännöintialan johtamisesta

Ma, 03/11/2019 - 08:36

Johtaminen on yksi isännöintialan keskeisiä kehittämiskohteita. Turun Isännöintikeskuksessa työskentelevä isännöitsijä Mikko Vuori on käynnistänyt tutkimuskyselyn isännöintialan johtamisesta. Siihen ovat tervetulleita vastaamaan kaikki isännöintialalla työskentelevät.

Kysely työntekijöille

Kysely johdolle

Vuori suorittaa Turun ammattikorkeakoulussa tradenomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liiketoiminnan kehittämisestä, ja tutkimus on osa hänen opinnäytetyötään. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Isännöintiliiton kanssa, ja sen valvojana toimii johtaja Juha-Pekka Manninen Isännöintiliitosta.

– Toivon, että mahdollisimman moni isännöintialalla katsoo johtamisen kehittämisen tarpeelliseksi ja vastaa kyselyyn. Vastaaminen kestää 5-10 minuuttia ja on anonyymi, Mikko Vuori sanoo.

Vastausaikaa on 10.4.2019 asti.

Artikkeli Vastaa kyselyyn isännöintialan johtamisesta julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Kategoriat: Isännöintiliitto

Vuoden tärkein kokous lähestyy taloyhtiöissä

Ma, 03/04/2019 - 13:26

Yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava. Siellä tehdään päätöksiä, joilla on merkitystä asuntojen arvoon. Koska asunto on monelle suurin omaisuus, omaa osallistumisoikeuttaan kannattaa käyttää.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa osakkaat pääsevät vaikuttamaan asumiskustannuksiin ja saavat tietoa ja perusteluja siitä, miten omaisuutta hoidetaan. Epäselvistä asioista kannattaa rohkeasti kysyä. Kokouksessa mm. vahvistetaan tilinpäätös ja talousarvio sekä päätetään merkittävistä remonteista, hankinnoista ja yhtiövastikkeen suuruudesta.

Lisäksi taloyhtiölle valitaan hallitus. Osallistujat voivat vaikuttaa hallituksen valintaan ja varmistaa, että sopivimmat henkilöt hoitavat omaisuutta. Myös vuokralainen voidaan valita hallitukseen. Ketään ei kuitenkaan voi valita hallitukseen ilman hänen omaa suostumustaan.

Vuokralaiset saavat osallistua yhtiökokoukseen tietyin reunaehdoin: yhtiössä täytyy olla vähintään viisi huoneistoa, joilla on eri omistajat ja kokouksessa täytyy käsitellä yhteisiä asioita, jotka vaikuttavat myös vuokralaisten asumiseen. Vuokralaiset saavat kokouksessa tärkeää tietoa taloyhtiön asioista ja voivat osallistua yhteiseen keskusteluun. Äänestää he eivät saa ilman osakkeenomistajan valtakirjaa.

Osakkailla ja asukkailla on oikeus ehdottaa haluamiansa asioita yhtiökokouksen käsiteltäväksi, kunhan kaksi ehtoa täyttyy: asian täytyy kuulua yhtiökokouksen päätettäväksi ja hallituksen pitää saada ehdotus tietoonsa niin ajoissa, että se ehditään mainita kokouskutsussa.

Näin valmistaudut yhtiökokoukseen
  • Tutustu kokouskutsuun ja sen mukana tuleviin liitteisiin. Jos luvut tuntuvat vaikeilta, lue toimintakertomus. Se kertoo sanallisessa muodossa taloyhtiön vuodesta.
  • Valmistele oma ehdotuksesi, jos olet eri mieltä kutsusta löytyvistä hallituksen ehdotuksista.
  • Hallituksen jäsenten valintaa kannattaa pohtia ennen yhtiökokousta yhdessä naapureiden kanssa. Voisitko ehdottaa jotakuta hallitukseen tai olisitko ehkä itse kiinnostunut hallituksen jäsenyydestä?
Näin yhtiökokous sujuu hyvin
  • Asiat käsitellään hyväksytyssä työjärjestyksessä.
  • Kerran käsiteltyihin asioihin ei palata.
  • Puheenvuorot jakaa puheenjohtaja.
  • Mieti ennen puheenvuoroasi, koskeeko asiasi koko taloyhtiötä vai voisitko selvittää sen esimerkiksi suoraan isännöinnistä tai huoltoyhtiöstä. Esimerkiksi kylmä patteri tai vuotava wc-pönttö ovat asioita, joista ilmoitetaan suoraan huoltoyhtiöön.

Lue lisää Kotitalon verkossa ja somessa sekä osallistu keskusteluun #yhtiökokous2019

Vuoden tärkein kokous edessä − näin otat yhtiökokouksen haltuun
Tilinpäätöstermejä selkokielellä
Näin päätösehdotuksia voi esittää yhtiökokoukseen
Vuokralaiset mukaan yhtiökokoukseen

Uutishuoneeseen

 

Artikkeli Vuoden tärkein kokous lähestyy taloyhtiöissä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Kategoriat: Isännöintiliitto

Sivut